5 tipů pro úspěšné nošení kontaktních čoček

Sdílejte:

Máte obavy z nošení kontaktních čoček? Poradíme vám základní návod, jak manipulovat s kontaktními čočkami. Mějte ovšem stále na paměti, že byste postupovat dle rad a pokynů svého očního lékaře či optometristy.

A woman putting on contact lenses

1. Dodržujte správné hygienické postupy

Před manipulací s kontaktními čočkami si vždy umyjte ruce jemným mýdlem a důkladně je usušte ručníkem, který nepouští vlákna.

2. Správné nasazení/vyjmutí čoček

Pro jednodušší práci s čočkami si zvykněte začínat vždy čočkou určenou pro stejné oko, abyste zamezili záměně pravé kontaktní čočky za levou. Před nasazením se přesvědčte, že na čočce nejsou nečistoty a je neporušená.

Při nasazování čoček je vhodné se sledovat v zrcadle, oko udržíte lépe otevřené a budete také méně mrkat. Položte jednu kontaktní čočku na koneček ukazováku ruky, kterou píšete. Zkontrolujte, zda nemáte čočky naruby, správně by se měly hrany stáčet nahoru, ne ven. Podívejte se rovně dopředu a odtáhněte si dolní víčko prostředníkem stejné ruky. Zároveň vytáhněte horní víčko nahoru ukazovákem druhé ruky a podívejte se vzhůru. Kontaktní čočku jemně položte na spodní bělmo oka a odtáhněte svůj ukazovák. Podívejte se dolu a na chvíli zavřete oči.

3. Nošení kontaktních čoček

Kontaktní čočky nenoste delší dobu, než je pro dané čočky předepsaná, a nikdy si je s nikým nevyměňujte. Při nošení čoček se vyhýbejte přítomnosti dráždivých výparů nebo kouře. Snažte se rovněž vyvarovat mnutí si očí a zbytečného sahání do očí.

4. Kontaktní čočky vždy očistěte a vydezinfikujte

Po vyjmutí čočky vždy očistěte, opláchněte a vydezinfikujte. Ovšem pozor, nikdy své kontaktní čočky či pouzdro neoplachujte vodou z vodovodu, ale speciálním roztokem k tomu určeným. Při práci s roztokem je důležité postupovat přesně podle pokynů na obalu.

5. Nezapomeňte na pravidelné kontroly

Dodržujte pokyny a rozvrh nošení podle doporučení vašeho očního specialisty. V případě jakýkoliv problémů při nošení neváhejte kontaktovat svého lékaře a nezapomeňte ani na pravidelné kontroly.

 

Sdílejte: