Akomodace

Sdílejte:

Akomodace je proces, při němž se mění optická mohutnost oka, což nám umožnuje zaostřit na různě vzdálené předměty. K akomodaci dochází mimovolně, tedy bez toho, ani bychom si to uvědomovali a vědomě tak mohli tento proces ovlivnit. Nicméně je možné ji vyvolat částečně i vědomě, např. když schválně přimhouříme oči, abychom lépe zaostřili.

Hlavní funkcí akomodující čočky je měnit (upravit) ohniskovou vzdálenost oka tak, aby bylo umožněno zaostření objektů v různé vzdálenosti od oka. Pokud dojde poruše akomodační funkce, tak se to projevuje vznikem následujících očních vad:

  • Krátkozrakost čili myopie (nedokážete dostatečně dobře zaostřit na předměty v dálce)
  • Dalekozrakost  čili hypermetropie (nedokáže dostatečně dobře zaostřit na předměty na blízko).
  • Presbyopie – zhoršování akomodačních schopností, k nímž dochází v důsledku stárnutí. Člověk tak není schopen zaostřit na blízké předměty, například při čtení.

Jak probíhá samotné ostření

Samotný proces akomodace se dá přirovnat k zaměřování videokamery a je řízena nervovou soustavou a prováděna soustavou svalů kolem čočky. Díky akomodaci čočky vznikne ostrý obraz. Na krátkou vzdálenost jsou ciliární svaly ochablé a čočka tlustší, proto láme světlo více. Na větší vzdálenost se čočka napíná do stran (rozšiřuje) a tím se naopak index lomu snižuje. Tento proces zmohutňování či zúžování čočky při ostření na různé vzdálenosti zobrazuje obrázek níže.

Takto se mění čočka, když oko akomoduje

S přibývajícím věkem dochází k fyziologické ztrátě akomodace – tedy schopností lidské čočky zaostřování do blízka (jedná se o tzv. presbyopii, neboli vetchozrakost. Více o oční vadě s názvem presbyopie se dočtete v tomto článku.

Foto: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Akomodace

 

 

Sdílejte:
Kluci a holky z Bausch + Lomb

Jsme tým. Fascinují nás lidské oči. Máme rádi čočky a vše kolem nich. Pracujeme pro Bausch + Lomb. A snažíme se pomáhat a radit všem, kdo milují kontaktní čočky stejně jako my.