Bifokální čočky

Sdílejte:

Bifokální čočky slouží ke korekci zraku na 2 vzdálenosti (do dálky a na blízko). Bifokální čočky tak umožňují svému nositeli, který již potřebuje korekci do blízka, ostrý pohled do dálky i na čtecí vzdálenost, aniž by musel vyměňovat brýle. A představují stále oblíbený způsob korekce zrakové vady do blízka i do dálky.

Stejně jako multifokální a trifokální čočky i bifokální čočky se využívají jak v kontaktních čočkách, tak pro korekci neostrého vidění pomocí brýlí. V našem článku se budeme primárně věnovat bifokálním kontaktním čočkám.

Bifokální kontaktní čočky jsou na rohovce usazeny tak, že nositel má k dispozici vždy jen jednu optickou zónu. Dochází tak ke korekci vidění do dálky anebo do blízky jen za pomocí jedné optické zóny čočky. Pro základní pohled před sebe je využívána větší část čočky s korekcí do dálky, při sklopení zraku je umožněn pohled do blízka pomocí segmentu s odpovídající zvýšenou dioptrickou hodnotou (tzv. addicí).

Aby tohoto jevu bylo dosaženo, musí se kontaktní čočka při pohledu směrem dolů přesunout mírně vzhůru. Tento přesouvací mechanismus se může uskutečnit jen při aktivním spolupůsobení dolních víček. Při pohledu oka směrem do blízka se oční bulbus stáčí dolů za spodní víčko. Bifokální kontaktní čočka musí být tudíž aplikována tak, aby byla spodním víčkem podepřena. Toho dosáhneme aplikací poněkud plošší kontaktní čočky. Dále se prokázalo, že dolní víčko vykonává při pohledu do blízka pohyb směrem nahoru asi o 0,8 mm. To znamená, že tohoto mechanismu se musí účastnit i horní víčko, pod které je čočka vtlačována.

Sdílejte:
Kluci a holky z Bausch + Lomb

Jsme tým. Fascinují nás lidské oči. Máme rádi čočky a vše kolem nich. Pracujeme pro Bausch + Lomb. A snažíme se pomáhat a radit všem, kdo milují kontaktní čočky stejně jako my.