Co o nás mohou prozradit oči a pohledy z očí do očí?

Sdílejte:

Je vědecky dokázáno, že pohled do očí při rozhovoru navozuje větší pocit důvěry a vzbuzuje sympatie. Pokud s někým budete hovořit a přitom se mu upřeně dívat do očí, probudíte v něm pocit, že vás skutečně zajímá, co vám vypráví a po skončení rozhovoru nebude mít ostych dát vám najevo, že jej rozhovor s vámi potěšil a rád by jej někdy zopakoval. Není to těžké a zkusit to může každý.

Obyčejný pohled do očí svede zázraky. Jen se zkuste zamyslet, kolikrát se na vás při chůzi na ulici někdo cizí upřeně zadívá? Možná to ani nedělá záměrně, prostě jen přemýšlí a nevědomě se lidem dívá do očí. Je vám to příjemné? Nevyvolává to ve vás žádný pocit? Nebo naopak uhnete pohledem a raději sledujete praskliny v chodníku? Pocity při pohledu do očí o lidech mnohé prozradí. Nejistota může naznačovat, že dotyčný něco skrývá.

Ne nadarmo se říká, že oko je brána do duše a tím pádem i mysli. Je všeobecně známo, že člověk, který lže, těká pohledem ze strany na stranu ale především se snaží vyhnout jakémukoliv očnímu kontaktu z něhož nejistota přímo sálá a mohla by jej prozradit. Pohled do očí neodmyslitelně patří k intimitě a věcem s ní spojenými.

Dáváme tím najevo, že před milovanou osobou nic neskrýváme. Čím více jsou lidé zamilovaní, tím častěji a intenzivněji se sobě dívají do očí. Svým způsobem je upřímný pohled do očí něco jako být nahý – nic nemůžete ukrýt.

Pohled z očí do očí při běžném rozhovoru jej může posunout do úplně jiné roviny a prozradit tak o člověku mnoho věcí. Nejistí lidí se mohou cítit ohroženi. Někomu se svým ustavičným díváním do očí můžete i zprotivit. Sami bychom se měli vcítit do situace někoho jiného a představit si, jaké to pro něj je. Možná si uvědomíte, že ani vám to není zcela příjemné a příště se upřenému pohledu vyvarujete.

Pohled z očí do očí dokáže prozradit mnohé. Někdy není na škodu naučit se číst v očích druhých a vědět, co vše nám mohou vyjevit. Proto byste měli vědět, co to znamená, když…

…se vám někdo upřeně dívá do očí.

Chce, abyste mu uvěřili, případně se vám snaží nahnat strach (kdo první uhne očima, ten prohrává). Je to taková zkouška odolnosti.

…se vám podívá do očí a pak odvrátí pohled.

Dává vám najevo svou lhostejnost a nezájem. Anebo vyjadřuje svou podřízenost, případně se jedná o plachého člověka, který se nechce s vámi pouštět do konfliktu.

…obrací v oči sloup.

Zvedání i klopení očí svědčí o míře sebevědomí. Když někdo při diskusi zvedá oči směrem nahoru, měli byste se mít na pozoru. Takovýto pohled totiž může značit aroganci, agresivitu anebo povýšenost. Naopak klopení očí směrem dolů dává člověk najevo svou submisivitu, slabost nebo nadměrnou úctu.

…se vám nedívá do očí a stále hledí stranou.

Pravděpodobně vám něco tají, nebo lže. Naznačuje podezíravý přístup, nejistotu nebo nepřátelství anebo může jít o extrémně plachého člověka. Nedostatek sebevědomí u druhé osoby poznáte i podle toho, že se při hovoru na vás nepodívá a její pohled směřuje přes vaše rameno.

Případně může jít o někoho, kdo prostě není zvyklý se dívat druhým do očí – ale takoví lidé právě často trpí nedostatkem seběvědomí.

Pohled by nikdy neměl být delší než dvě vteřiny. Pokud je tato hranice překonána, považuje se to za drzost. Výjimkou je, pokud posloucháte něčí hovor. V tomto případě pohled smí trvat nejdéle sedm vteřin. Tím, že řečníka sledujete, dáváte najevo zájem. Naopak pokud mluvíte a vaše protistrana si prohlíží vše kolem – vybavení kanceláře, anebo co se děje za oknem – můžete si být jistí, že ji jen málo zajímá, co říkáte. Nebo vám nedůvěřuje. Stejně tak pochybnosti u druhé osoby vyčtete z toho, že se na vás dívá s mírně přivřenými horními víčky.

…se na vás dívá často a dlouze.

Vyjadřuje tím zájem o vás (sympatie, líbíte se) nebo o to, co říkáte (dává vám najevo, že vás poslouchá).

…někdo přivírá oči na delší dobu, než je běžné.

Je unavený a potřebuje si dát pauzu. Nudí se. Případně oboje. Také se může jednat o člověka trpícího nějakým očním zánětem a potřebuje tak mrknutím ulevit svým očím.

Co (ne)víte o pohledech

  • Z celého času, který s druhými lidmi strávíte, tvoří podle průzkumů zhruba 20 procent pohled z očí do očí.
  • Pohled z očí do očí trvá průměrně 1,18 vteřiny. Pokud není takhle dlouhý, může vzniknout dojem, že nemáte zájem, nebo myslíte na něco jiného.
  • Častější a delší zrakové kontakty navazují ženy. Na svůj protějšek se dívají, když mluví i když mu naslouchají.
  • Průměrný člověk má k dispozici 25 úhlů, jak otevřít víčka. Má tak spoustu možností, jak je nedůvěřivě přimhouřit, až nezdvořile zírat.
  • Zorničky vysílají signály, které většina lidí neumí vědomě ovlivnit.
  • Pobavilo nebo zaujalo vás něco? Pak se vaše zorničky zvětší a rozšíří.
  • Při vzteku se zorničky zmenší na velikost špendlíkových hlaviček. Kromě toho zúžené zorničky vyjadřují také znechucení, pohrdání nebo nenávist.
  • Déle se díváme do očí lidem, kteří jsou nám sympatičtí.
  • Přehnaně dlouhý pohled může působit nevhodně, nepříjemně nebo dokonce nepřátelsky.
  • Neustálé uhýbání pohledem se považuje za známku nezájmu nebo neupřímnosti.
Sdílejte:
Kluci a holky z Bausch + Lomb

Jsme tým. Fascinují nás lidské oči. Máme rádi čočky a vše kolem nich. Pracujeme pro Bausch + Lomb. A snažíme se pomáhat a radit všem, kdo milují kontaktní čočky stejně jako my.