Deset faktů o kontaktních čočkách

Sdílejte:

Co všechno víte nebo nevíte o kontaktních čočkách? Přemýšleli jste někdy nad tím, jak asi funguje mechanismus nebo princip, který nám umožňuje nosit jejich a vidět přes ně?

 

 1. Kontaktní čočka je určena k nošení na rohovce, tedy na vnějším povrchu oka.

 2. Přilnavost k oku je zajištěna slzným filmem, který pokrývá přední část oka, a v menší míře i tlakem víček.

3. Když se víčko zavírá, klouže po povrchu kontaktní čočky a způsobuje, že čočka se mírně hýbe. Tento pohyb umožňuje slznému filmu vytvořit potřebnou lubrikaci rohovky a zároveň tak splachuje nepotřebné částečky mezi rohovkou a kontaktní čočkou.

4. Kontaktní čočka je optickým prostředkem, který primárně slouží pro korekci krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu. Krátkozrakost nebo myopie (z řečtiny) je refrakční chyba zraku, při které se paprsky světla usměrněné oční čočkou sbíhají už před sítnicí a na sítnici tak nevzniká ostrý obraz. Její projevem je špatná viditelnost postiženého na vzdálené předměty. Dalekozrakost (odb. hyperopie) je chyba oka, při níž se paprsky světla usměrněné oční čočkou sbíhají až za sítnicí, proto na sítnici nevzniká ostrý obraz. Oko minimální odchylky dokáže částečně kompenzovat akomodací čočky (změnou mohutnosti). Takto postižený člověk špatně vidí blízké předměty, naopak docela dobře vidí předměty vzdálené. Pokud máte zkreslený nebo zamlžený obraz na libovolnou vzdálenost, může se tím projevovat astigmatismus oka. Astigmatismus je jedna z refrakčních vad, která způsobuje nepřesné zaostření světla na sítnici. Astigmatismus oka se často vyskytuje společně s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.

5. Optika kontaktní čočky přímo koriguje optiku oka tak, že soustředí světlo a obraz na sítnici. Výsledkem je jasné vidění.

6. Dalším pozoruhodným a neméně důležitým faktem kontaktních čoček je, že zrak se nám při nošení zhoršuje mnohem méně než při nošení brýlí. Je to vědecky dokázáno a důvodem je přímá korekce zraku na oku a ne ve vzdálenosti, v jaké nosíme brýle.

7. Pravidelná výměna kontaktních čoček znamená lepší zdraví očí. Pokud by se vám některá z čoček poškodila nebo ztratila, můžete ji okamžitě nahradit novou, aniž byste tak museli udělat s oběma.

8. Ideální je, když alespoň jeden den v týdnu směníte čočky za brýle, aby si vaše oči a rohovka oddechli a provzdušnili se.

9. Příznaky přetížení oka čočkou či nošení čoček po době možného nošení jsou jednoznačné – patří k nim pálení očí, suché oči, rozmazané vidění nebo rozmazaný okraj viděného světla. Ignorování a neléčení těchto příznaků může vést k vážným problémům rohovky nebo k infekcím. Proto absolvujte pravidelné oční vyšetření a péči o čočky věnujte maximální pozornost.

10. Obměny kontaktních čoček musí probíhat podle harmonogramu, který doporučuje výrobce. Nejmenší intervaly jsou denní, pak týdenní, dvoutýdenní, měsíční nebo čtvrtletní. Použité čočky po intervalu si neodkládejte na „horší“ časy, vyhazujte je.

Sdílejte:
Kluci a holky z Bausch + Lomb

Jsme tým. Fascinují nás lidské oči. Máme rádi čočky a vše kolem nich. Pracujeme pro Bausch + Lomb. A snažíme se pomáhat a radit všem, kdo milují kontaktní čočky stejně jako my.