Dětské oční vady

Sdílejte:

Pokud se vám zdá, že vašemu dítěti často slzí oči, nereaguje na oční podněty tak, jak by mělo, případně mají jeho oči podezřelé zabarvení, vyhledejte odborníka – mohlo by se jednat o jednu z běžných dětských očních vad, jakými jsou např. astigmatismus, dalekozrakost, tupozrakost, šilhání či krátkozrakost.

Oční vyšetření

 

Prevence především

Maminky jistě vědí, že již v porodnici se provádí u každého novorozence tzv. screening na vrozený šedý zákal. Obě oči se postupně prosvítí speciálním přístrojem – oftalmoskopem. Podle reflexu dětský lékař zjistí, za je oko čiré, bez překážek či jiných patologií. Takto se dá zjistit vrozený šedý zákal, který je možné operovat již  několik týdnů po porodu. Čím dříve se zákal operuje, tím lépe pro budoucí rozvoj zrakových funkcí dítěte.

Další preventivní vyšetření pak probíhá na kontrolách u pediatra, tj. ve 3, 6, 12 a 18 měsících, dále pak ve 3 letech a poté každý druhý rok až do zletilosti dítěte.  Ideální je přijít na případnou oční vadu do 3 let věku. Není tedy dobré odkládat oční vyšetření až do předškolního věku. Navíc – mnozí pediatři nemají dostatečné vybavení pro odborné oční vyšetření. Někdy je také velmi těžké rozpoznat počínající tupozrakost – v případě některých vad může jít o bezpříznakové problémy.

Kdy je vhodné navštívit očního lékaře? Určitě v případech, kdy dítě:

 • Občas pošilhává do stran či nahoru a dolů
 • Nepřirozeně sklání hlavu (může jít o vyrovnávání určitého typu šilhání)
 • Často mrká
 • Nereaguje na světlo
 • Pravidelně přivírá oko
 • Má bělavou či žlutou zornici, případně zornice nereaguje na dopad světla
 • Rychle se unaví při práci
 • Nezajímá se o detaily na obrázku
 • Snaží se sedět co nejblíže pozorovanému objektu
 • Často si mne oči
 • Často zakopává či padá, případně naráží do nábytku
 • Píše s očima blízko psací podložky

 

Nejvíce očních vad odhalí zajisté rodiče, kteří jsou s dítětem v každodenním styku – nevyplatí se tedy čekat na preventivní prohlídku – stačí, pokud budou rodiče dítě bedlivě pozorovat a v případě problémů se objednají na kontrolu k očnímu specialistovi.

Nejběžnější dětské oční vady

Mnoho dětských očních vad vzniká v pozdějším věku. U novorozenců jde především o:

 • Záněty spojivek
 • Problémy se slznými cestami (vrozené zúžení nebo neprůchodnost), které se projevuje slzením oka či opakovanými záněty
 • Šedý či zelený zákal
 • Retinoblastom (zhoubný nádor sítnice) – problém řeší specializované onkologické oddělení. Včasná a komplexní léčba má velmi dobré výsledky.

U starších dětí jde hlavně o:

 • Dalekozrakost (dítě může pociťovat předčasnou únavu a bolest hlavy – má problém se čtením, kreslením a jemnou motorikou)
 • Krátkozrakost – dispozice bývá vrozená. Obvykle se projevuje ve školním věku.
 • Šilhání – bývá často spojeno s dalekozrakostí a projevuje se nejčastěji kolem 3. roku dítěte. Operace pak probíhá před nástupem do školy. Pro úspěch operace je potřeba předepsat správné brýle a speciálními cviky připravit oko na operaci.
 • Tupozrakost – příčinou může být šilhání, astigmatismus případně vyšší dioptrická vada v jednom oku. Tupozraké oko vnímá obraz méně ostře. Řeší se dioptrickými brýlemi, kdy se zdravé oko zakrývá a tupozraké tak musí převzít jeho funkci a tím se posiluje. Jde o poměrně závažnou vadu, u které je důležité rozpoznat ji včas – ideálně do 5. roku dítěte.
 • Astigmatismus – jedná se o nepravidelné zakřivení rohovky. Obraz je jeví neostrý, pokřivený a deformovaný.
Sdílejte: