Jaké druhy kontaktních čoček existují?

Sdílejte:

Znalost jednotlivých kritérií, materiálových vlastností, parametrů kontaktních není na rozdíl od doby použitelnosti kontaktních čoček až tak nutné znát. Nicméně lepší je určitě vědět o čočkách více, než-li méně.

Minimálně vám to pomůže k tomu, že budete rozumět tomu, co vám váš oční lékař říká a předepisuje. Jak hodlá vaši vadu korigovat. Stejně tak vám to pomůže snáze pochopit například četnost nošení, dobu, po kterou můžete mít kontaktní čočku na oku nasazena, prostředí ve kterém byste daný typ čoček měli (nebo neměli) používat.

Proto jsme pro vás připravili takový obsáhlejší návod, ve kterém se dozvíte, jaké druhy kontaktních čoček existují, k čemu jsou určené a jaké jsou případně jejich výhody či nevýhody.

Dělení kontaktních čoček

Kontaktní čočky lze dělit dle několika kritérií. Tím nejzákladnějším je materiál, ze kterého jsou čočky vyrobeny. Dle tohoto kritéria lze čočky rozdělit na 2 základní skupiny. A to na měkké kontaktní čočky a na tvrdé kontaktní čočky.

Dělení čoček podle materiálu

Tvrdé kontaktní čočky

Tvrdé kontaktní čočky jsou většinou určeny pro dlouhodobější nošení, např. roční. Používají se zejména pro korekci keratokonu (dědičné onemocnění, tzv. vyklenutí rohovky) nebo poúrazových stavů, při vysokém nebo nepravidelném astigmatismu po operačních zákrocích.

Nicméně se ve výjimečných případech používají i jako náhrada za měkké kontaktní čočky a to zejména v situacích, kdy nositeli hrozí, že by se v měkké kontaktní čočce mohly zachytit lipidové, bílkovinné a další usazeniny, které by mohly dráždit či poškodit oko.

Proto tvrdé kontaktní čočky využívají ke korekci zraku kupříkladu restaurátoři, speleologové, horolezci či lidé, kteří se zaobírají podobnými rekreačními, sportovními či pracovní činnosti, u kterých existuje zvýšené riziko kontaminace nebo zachycení částic v materiálu měkké kontaktní čočky.

Protože tvrdých kontaktních čoček nedochází k tak rychlému opotřebení. Stejně tak se tak rychle nezanáší usazeninami jako měkké kontaktní čočky.

Tvrdé kontaktní čočky se pak následně dělí na:

 • Pro plyny nepropustné – vyrobené z PMMA.
 • Pro plyny propustné – vyrobené z RGP  materiálů.

Měkké kontaktní čočky

Měkké kontaktní čočky patří k nejpoužívanějším typům čoček (podle posledních průzkumů je používá až 70,38 % všech nositelů čoček).

Výhody měkkých kontaktních čoček

Výhodou měkkých kontaktních čoček je hlavně pohodlné nošení, jelikož jsou vyrobeny z velice jemného materiálu, který má vysokou propustnost kyslíku. To zajišťuje dobré dýchání rohovky, oko tak zbytečně nestrádá. Snadno se aplikují (nasazují) do oka. Není třeba k jejich nasazení žádný chirurgický zákrok apod.

Jejich další předností je pak velice příznivá cena a u relativně snadná údržba (např. u denních čoček – ráno nasadíte, večer vyndáte z oka a vyhodíte). Toť asi vše k hlavním výhodám měkkých kontaktních čoček.

Nevýhody měkkých kontaktních čoček

Měkké kontaktní čočky jsou sice vyrobeny z jemnějšího materiálu, kvůli tomu se však měkké kontaktní čočky nošením rychle zanáší usazeninami. Je třeba je pravidelně měnit, protože se na nich tvoří lipidové, bílkovinné a další usazeniny ze slzného filmu, ve kterých mohou růst mikroorganismy. Proto je nutné čočky řádně čistit vhodnými roztoky, který z nich odstraní sedimenty a vydesinfikují je.

Měkké kontaktní čočky se dělí na:

 • Hydrofobní kontaktní čočky.
 • Hydrofilní kontaktní čočky (nebo také hydrogelové kontaktní čočky).
 • Hybridní kontaktní čočky – kam patří např. známé silikonhydrogelové kontaktní čočky, které kombinují materiály jak už název napovídá silikon (který má vysokou propustnost pro kyslík) a výšebobtnavého hydrogelu.

Kontaktní čočky dle doby použitelnosti

Z hlediska doby, po kterou je čočka použitelná můžeme ještě kontaktní čočky rozdělit na:

Konvenční kontaktní čočky – kdy je doba použitelnosti této čočky přibližně jeden rok, záleží samozřejmě na tom, jak se zákazník o čočku stará, jak ji čistí atd. Neboť špatné čištění kontaktní čočky zkracuje její dobu nošení, usazeniny na kontaktní čočce způsobují dráždění oka. Čočka je tak v oku nepohodlná a v krajním případě může způsobit i zdravotní komplikace na oku.

Výměnné systémy – do této kategorie řadíme zbylé čočky. Jako jsou:

 • Čočky jednodenní – čočka se nasadí a po vyjmutí tentýž den z oka se vyhodí. Výhodou této čočky je, že se nemusí čistit, nevýhodou pro některé zákazníky je, že jsou tyto čočky měkké a tím mohou být pro někoho hůře aplikovatelné.
 • Čtrnáctidenní kontaktní čočky s dobou výměnu 14 dnů (po 14 dnech se čočky musí vyměnit za nový pár).
 • Měsíční kontaktní čočky (s dobou výměny až jeden měsíc).
 • Tříměsíční až šestiměsíční kontaktní čočky (lze je používat až 3-6 měsíců v kuse).

O měkké kontaktní čočky je nutné se starat a čistit je! K tomu slouží systém péče o kontaktní čočky (desinfekční roztoky aj.).

Kontaktní čočky dle doby nošení

Důležitým kritériem je doba nošení kontakních čoček, podle které rozdělujeme čočky na:

 • Biotrue - uvodka

  Kontaktní čočky Biotrue jsou revoluční jednodenní kontaktní čočky, které vynikají perfektní snášenlivostí a komfortem při nošení

  Jednodenní kontaktní čočky – jednodenní typ kontaktní čočky se nasazuje a sundává v jeden den, tzn. čočka se ráno (nebo podle potřeby zákazníka klidně i v průběhu dne) nasadí a večer se vyndá. To je kupříkladu případ čoček BiotrueAle pozor! Jednodenní kontaktní denní čočka není určená k přespávání! Pokud se nejedná o čočky jednodenní, musí být po vyndání z oka očištěná a vložená do čistícího roztoku v pouzdře.

 • Čočky s dobou prodlouženého nošení – tento typ čoček je určený i ke krátkodobému přespání, ale maximálně po dobu 6 nocí. Zákazník tak může nosit čočku bez vyndání z oka 7 dní (= maximálně 6 nocí). Poté musí být čočka opět z oka vyjmuta a očištěná pomocí systému péče o kontaktní čočky – je třeba je omýt desinfekčním roztokem, aplikovat peroxidový systém – typ čištění se liší podle typu čoček. Důležité je však vědět, že je nutné čočky očistit.
 • Čočky s kontinuálním nošením – s kontunuálními čočkami může zákazník přespávat až po dobu 30 dnů bez vyndání z oka. Jelikož je umožněno zákazníkovi v čočkách i přespávat, je na čočku kladen větší důraz na její propustnost pro kyslík, aby se pokud možno eliminovaly všechny možné potíže (jako je např. neovaskularizace, hypoxie rohovky…), kde riziko vzniku spojený s přespáváním v čočkách se zvyšuje. Pro tento typ nošení jsou kontaktní čočky vyráběny ze silikohhydrogelu, které mají dobrou propustnost pro kyslík.

Dělení kontaktních čoček dle korekce

SLT-6-pack_LR

Tórické kontaktní čočky SofLens Toric se používají pro korekci astigmatismu

Dále můžeme dělit kontaktní čočky podle korekce. Tedy podle toho, jakou vadu pomáhají
řešit (korigovat).

 • Sférické kontaktní čočky – pro korekci myopie (špatné vidění do dálky, neboli krátkozrakost do +8D), hypermetropie (špatné vidění na blízko, neboli dalekozrakost do -12D)
 • Tórické kontaktní čočky – ke korekci astigmatismu (od -0,75D cylindru), ke korekci se používají speciální tórické čočky Purevision2.
 • Bifokální a progresivní kontaktní čočky – používané ke korekci presbyopie (vetchozrakosti). Pro korekci vetchoplachosti se používají kontaktní čočky Purevision2, které jsou speciálně určené pro korekci presbyopie.
purevision-2-hd-for-astigmatism-contact-lenses

Kontaktní čočky Purevision2 se využívají pro korekci presbyopie

 

 

Ostatní kontaktní čočky

Z odbornějšího hlediska lze dále kontaktní čočky dělit do několika dalších kategorií. Běžný uživatel nejčastěji přichází do styku s optickými a kosmetickými kontaktními čočkami. Ale určitě není na škodu připomenout si i další možné dělení, které ocení ale spíše začínající optometristi a optometristky:

 • Optické kontaktní čočky – slouží ke korekci refrakční vady oka, jsou vhodné také ke korekci nestejné refrakce pravého a levého oka.
 • Kosmetické kontaktní čočky – barevné čočky, které si zákazník aplikuje, když si chce změnit barvu očí, zvýraznit barvu očí, jak již název napovídá, jedná se čočky sloužící pouze ke kosmetickým úpravám a žádnou vadu často nekorigují.
 • Terapeutické kontaktní čočky  jak už název napovídá jedná se o čočky pro léčebné účely.
 • Preventivní kontaktní čočky – tyto čočky mají předcházet vzniku komplikací např. po úraze, po operaci oka,
 • Diagnostické kontaktní čočky – diagnostické čočky napomáhají lékařům při vyšetření oka, k diagnostikování vad atd.
Sdílejte:
Kluci a holky z Bausch + Lomb

Jsme tým. Fascinují nás lidské oči. Máme rádi čočky a vše kolem nich. Pracujeme pro Bausch + Lomb. A snažíme se pomáhat a radit všem, kdo milují kontaktní čočky stejně jako my.