Krátkozrakost (myopie)

Sdílejte:

Krátkozrakost je optická vada oka, kdy paprsky oka se protínají před sítnicí oka. V důsledku toho dochází k tomu, že postižený jedinec nedokáže dostatečně dobře zaostřit na předměty v dálce.

Krátkozrakost (nebo také myopie) je optická vada oka, která se projevuje špatným viděním vzdálených předmětů a je to nejčastější oční vada postihující lidskou populaci vůbec (postihuje téměř jednu třetinu populace). Samotný pojem krátkozrakost odvozen od toho, že máte „krátký zrak“. Krátkozrakost (špatné vidění na dálku) se dá korigovat jak brýlemi, tak kontaktními čočkami.

Formy krátkozrakosti

Podle počtu dioptrií se krátkozrakost rozděluje do několika stádií.

Lehká a střední krátkozrakost se typicky objevují ve školním věku, nejvíce se zhoršují v pubertě a po dokončení růstu se jejích vývoj zastaví. Těžká forma myopie se ale projevuje již v raném dětství, v průběhu dospíváni se může zhoršit až o 4 dioptrie ročně a může vést k dalším, degenerativním poškozením oka.

  • Krátkozrakost může být jednoduchá (myopia simplex – do -3,00 dioptrie); začíná ve školním věku a po 20. roku života se již více nezhoršuje.
  • Poté se rozlišuje krátkozrakost mírná ((myopia modica – od -3,25 do -6,00 dioptrie), která stejně jako jednoduchá myopie začíná ve školním věku a po 20. roce života by se neměla zhoršovat.
  • Mírná krátkozrakost se dále dělí se na:
    • středně těžkou, jejíž vývoj se po 20. roku života pomalu zastavuje,
    • progresivní, kdy se každoročně zrak zhoršuje o 1 až 4 dioptrie, ale zhoršení se zastaví kolem 30. roku života.
  • Posledním typem je těžká myopie (myopia gravis, nad –6 dioptrie).

Krátkozrakost se dnes také označuje jako novodobá epidemie lidstva, protože teorií, proč tomu tak je, je mnoho, hlavními faktory jsou genetické dispozice a vlivy prostředí. Vlivem prostředí se myslí zvýšená zátěž očí, která se za poslední století stala každodenní samozřejmostí díky širšímu zázemí pro studium (zátěž očí při čtení) a hlavně díky rozvoji techniky (zátěž při sledování monitoru, televize). Při zkoumání genetického vlivu na myopii byl objeven gen, který by mohl mít vliv na vývoj oční bulvy, tedy i na její protažení v době dospívání, kdy se nízké formy myopie začínají projevovat. Ani jeden z těchto vlivů ale nebyl prokázán jako určující pro širší výskyt myopie.

Příčinou může být také abnormální tvar očnice, ve které je oko uloženo, nebo poruchy ve stavbě oční koule (kdy méněcennost její stěny způsobuje poruchu udržení jejího normálního tvaru).

Důležité je ale poznamenat, že častá práce, vyžadující si dlouhé zaostřování zraku na jemné detaily v blízkosti oka, a zejména při nevhodném osvětlení, se může taky podílet na rozvoji krátkozrakosti.

Jak určit, zda trpíte krátkozrakostí?

Mhouříte oči, abyste jasně viděli do dálky. Máte problém zaostřit na předměty v dálce. To jsou první příznaky, které mohou značit, že s vaším zrakem není něco v pořádku.

Nicméně ke spolehlivému určení vaší oční vady doporučujeme navštívit (očního) lékaře, který pomocí vstupního očního vyšetření lehce určí, zda trpíte nějakou oční vadou a tento poznatek vám zapíše také do vaší zdravotní dokumentace. Z ní se pak dozvíte vše potřebné o vaší oční vadě. Stejně tak tyto údaje bývají napsané na zakázkové kartě z oční optiky, což je dokument, se kterým pak jdete do optiky a podle něj vám vyrobí vhodné brýle (viz obrázek níže).

kratkozrakost

 

Nejdůležitějším parametrem na této kartě je hned první údaj v oblasti „Dálka“ a ve sloupečku „Sph. dptr“. Je-li hodnota záporná (např: „-1,00“ nebo „=2,75“), potřebujete k ostrému vidění tzv. rozptylkovou čočku a vaše vada je krátkozrakost neboli myopie. Je-li naopak hodnota kladná („+1,25“ nebo „+3,75“) potřebujete k ostrému vidění spojkovou čočku a vaše vada se nazývá dalekozrakost neboli hypermetropie. Pokud v uvedeném políčku vidíte napsáno „plan“, tak máte jednoduše nula dioptrií.

Často vám tyto údaje zapíšou také na kartičku ve vaší optice poté, co podstoupíte vstupní vyšetření (dělá se ve chvíli, kdy chcete začít nosit čočky a je nutné zjistit zakřivení čoček, vhodné dioptrie atd.), abyste nemuseli pokaždé, když půjde k jinému optometristovi, podstupovat stejné vstupní vyšetření. Doporučujeme tuto kartičku dobře uchovat a neztratit ji :-).

Toto vyšetření si můžete nechat udělat prakticky v kterékoliv optice a mnohdy bývá buď zcela zdarma anebo za poplatek v řádů stokorun. Je však nutné se ve většině případů na toto vyšetření objednat v optice předem.

V případě, že již čočky nosíte, lze tyto údaje vyčíst také z obalu na kontaktních čočkách, které používáte. Kde najdete také údaje o zakřivení. Ale pokud již kontaktní čočky nosíte, tak nejspíše již dávno víte, jakou vadou oka trpíte.

soflens-59-6-22231

 

TIP: Nevlastníte-li žádný předpis, je určení vaší oční vady obtížné, zvláště pak, pokud je vada velmi malá. Přesto si můžeme pomoci jednoduchou pomůckou. Pokud nevidíte do dálky, ale naopak velmi dobře nebo aspoň lépe do blízka, máte krátkozrakost (myopii) – odvozeno od toho, že máte „krátký zrak“. Pokud vidíte špatně do dálky, nebo vidíte ostře za cenu velkého soustředění, a k tomu do blízka ještě hůře, máte s největší pravděpodobností dalekozrakost (hypermetropii). Bude se vám tedy kupříkladu lépe dívat na televizi, která leží pár metrů před vámi, než si číst knížku, kdy při čtení musí oko zaostřit na blízko. 

Sdílejte:
Kluci a holky z Bausch + Lomb

Jsme tým. Fascinují nás lidské oči. Máme rádi čočky a vše kolem nich. Pracujeme pro Bausch + Lomb. A snažíme se pomáhat a radit všem, kdo milují kontaktní čočky stejně jako my.