Přenášení čoček

Sdílejte:

Přenášení čoček je terminus technicus, který znamená, že nosíte čočky po delší dobu, než je doporučeno a stanoveno. Kupříkladu, kdybyste používali v kuse měsíční čočku po celé dva měsíce, i když byste ji měli správně vyhodit již po měsíci používání.

Zjednodušeně se dá říci, že do přenášení lze zahrnout každou situaci, kdy je čočka používaná déle než po určenou dobu a to už od prvního otevření blistru a prvního nasazení čočky do oka (u měsíčních čoček začíná běžet měsíční lhůta, u čtrnáctidenních čoček běží 14-denní lhůta, po kterou smíte čočky používat).

Pokud tuto lhůtu přetáhnete, mluvíme o tzv. přenášení kontaktních čoček, kdy může dojít ke zdravotním komplikacím.

Na povrchu se mohou začít usazovat usazeniny, které čočku zdrsní a mohou oko začít mechanicky dráždit. Na toto dráždění pak reaguje spojivka a to se může projevit drobnými červenými puchýřky, které se při zanedbání zvětšují, až čočku kvůli bolesti není možné nosit, jelikož v oku uživatele dráždí. Ale tohle rozhodne není jediná komplikace, která vás může potkat. Můžete si tak přivodit alergickou reakci na čočky (označovaná jako gigantopapilární konjunktivitida), kdy budete muset čočky na delší čas vysadit anebo je nebudete moci v krajním případě nosit už vůbec.

K přenášení čoček může nicméně docházet také z pouhé nevědomosti. Pro jistotu si tedy popíšeme, jak takové vědomé i nevědomé přenášení čoček může vypadat.

Ukázky přenášení čoček

Co tedy je anebo není přenášení čoček? 

– Špatně je, když nosíte (čtvrtletní, měsíční, čtrnáctidenní, denní) čočky déle, než je stanovená doba užívání (čtvrtrok, měsíc, 14 dní, 1 den). Každá čočka má totiž určenou dobu používání. Měsíční čočky, byste měli vyměnit po měsíci používání. Čtrnáctidenní čočky byste měli vyměnit po 14 dnech. Denní čočky vyhazujete vždy na konci dne. Přesně tak jsou tyto čočky uzpůsobeny, abyste je mohli bezproblémově používat po přesně stanovenou dobu. Na jakékoliv delší používání (= nošení) nejsou uzpůsobeny.

–  Například měsíční čočky používáte týden a pak je na 5 týdnů vložíte do pouzdra s roztokem, abyste je pak mohli zase používat, tak byste je už neměli dále používat a měli byste si vzít nový pár.  Zde je třeba ještě jednou zdůraznit, že doba používání se počítá od otevření blisteru (obalu čoček). Jakmile čočky jednou vyndáte z obalu, již běží čas, po který je smíte používat. To, že je třeba aktuálně nemáte na očích anebo to, že čočky leží v roztoku v ochranném pouzdře a vy je tak nenosíte je, neznamená, že si tím tuto lhůtu oddálíte či prodloužíte. Uložením kontaktních čoček do roztoku se doba nošení neprodlužuje a na to je třeba myslet.

– Stejně tak nepomůže, pokud budete kontinuální čočky (= kontaktní čočky, které se nosí po celý den a z očí se nevyndávají vůbec) nosit jen přes den a budete se mylně domnívat, že čočky vám pak vydrží dvakrát tak dlouho. Omyl. Stejně tak jako u klasických čoček, i materiál kontinuálních čoček je uzpůsobený na nošení jen po určitou dobu a tím, že je na noc z oka vyndáte, tuto dobu neprodloužíte.

Proč je vůbec přenášení čoček problém?

Protože čočka má na svém povrchu póry, které pouhým okem nevidíte. A těmito póry prochází voda a vzduch, které když se ucpou, tak se sníží i přísun kyslíku do oka. A vy tak snižujete přirozenou obranyschopnost oka. Ucpáním pórů dojde také k tomu, že se původně hladkých povrch čočky změní na drsný. A při delším používání se čočka může zakalit a tím se zhorší vidění.

Pokud ještě k přenášení přidáte nedostatečnou výměnu roztoku z pouzdra a neumýváte si ruce, při nasazování čočky (případně si jakkoliv saháte do oka bez umytých rukou), tak si zaděláváte na vážný zdravotní problém.

Mezi uživateli koluje takový mýtus podezřívající výrobce čoček, že přenášení čoček rozhodně žádné zdravotní komplikace nezpůsobí a výrobci pouze straší uživatele, aby prodali více čoček. Není to pravda, což dokládá i případ jedné mladé dívky, která si čočky neměnila více než 6 měsíců a nakonec přišla o zrak. Doktor, který ji ošetřoval, pak prohlásil: „Kao měla své čočky přestat nosit již po měsíci. Místo toho ale čočky přenášela a tak došlo k infekci, která bohužel vyústila až k trvalému poškození oka.“

Nicméně jedná se o extrémní případ. Rozhodně to neznamená, že přenášení čoček musí vždy skončit ztrátou zraku. Ale je evidentní, že si výrobci čoček asi nevymysleli, že přenášení čoček může představovat riziko pro váš zrak. 

Nedá se říci, zda pro vás bude přenášení čoček znamenat nějaké zdravotní komplikace anebo ne. Pokud měsíční kontaktní čočky nosíte měsíc a přenášíte je jen pár dní, s nejvyšší pravděpodobností se vám nic nestane.

Přenášení může být nebezpečné zejména, pokud tak činíte dlouhodobě a opakovaně.

Nicméně u každého člověka je to individuální. U někoho se mohou projevit zdravotní následky ihned poté, co začne čočky přenášet, někdo je může přenášet i týdny a nezpozoruje navenek žádné zdravotní komplikace (pálení čočky v oku, pocit písku v očích).

Riziko je úměrné délce nošení, následky se sčítají

Dá se tedy říci, že riziko je přímo úměrné délce nošení „znečištěných“ kontaktních čoček, nicméně rozhodně nedoporučujeme se řídit pouze pocitem – tedy když vás nic nebolí, nepálí v očích, tak budete s klidem čočky přenášet. Protože se problémy způsobené přenášením čoček nemusí projevit ihned, ale kumulují se s přibývajícím časem. Proto rozhodně čočky nepřenášejte.

Proto – pokud chcete nosit kontaktní čočky dlouhodobě bez problémů, je dobré dodržovat výrobcem poskytnutá doporučení, čočky pravidelně měnit a nepodceňovat pravidelné kontroly očním specialistou.

Foto: http://www.bausch.cz/cs-cz/p%C3%A9%C4%8De-o-zrak/infekce-a-podr%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD-o%C4%8D%C3%AD/nepohodl%C3%AD-p%C5%99i-no%C5%A1en%C3%AD-kontaktn%C3%ADch-%C4%8Do%C4%8Dek/

Sdílejte:
Kluci a holky z Bausch + Lomb

Jsme tým. Fascinují nás lidské oči. Máme rádi čočky a vše kolem nich. Pracujeme pro Bausch + Lomb. A snažíme se pomáhat a radit všem, kdo milují kontaktní čočky stejně jako my.