Příčiny zhoršování zraku

Sdílejte:

Vidíte stále stejně jako v mládí nebo se váš zrak postupně zhoršuje? Příčin, proč se vás zrak horší, může být více. Pojmenujme tedy alespoň některé z nich v krátkém přehledu.

čtení, dívka

Vliv vnějšího a vnitřního prostředí

Náš zrak je ovlivňován vnějším a vnitřním prostředím. Za vnější faktory považujeme pracovní náplň člověka, rodinné prostředí, ve kterém vyrůstá, koníčky, kterými se zabývá (počítač, četba, televize) a také vliv denní doby, ve které se zrak průběžně mění.  Jinak totiž vidí odpočinuté oko ráno, jinak v průběhu dne či večer po celodenní práci u počítače. Zajímavý je i fakt, že změny jsou patrné i v rámci delšího období, např. v průběhu pracovního či školního roku, kdy je zrak zpravidla o něco horší než o prázdninách či v době dovolené.

Do vnitřního prostředí řadíme faktory, které souvisí s fyzickým a psychickým stavem člověka. Vliv na kvalitu zraku má proto i to, jakým způsobem se stravujeme, co jíme nebo to, zda jsme unaveni či zda se cítíme svěží. Z dlouhodobého hlediska svou roli hraje i typ naší osobnosti, který souvisí s tím, jaký životní postoj zastáváme, jak jsme motivováni a jak o zrak pečujeme. Z krátkodobého hlediska je zrak často ovlivněn i okamžitým psychickým stavem či emocionálním rozpoložením (stres, strach…atd.)

Věk

Oční čočka nemá cévy a obměna živin se tak děje pouze pronikáním skrz povrch. V mladším věku je čočka pružná a mění svůj tvar podle toho, jak vzdálen je předmět, na který se oko soustředí. Vlivem stárnutí ztrácí čočka svou pružnost a dochází i ke ztrátě síly a koordinaci okohybných svalů a ke ztrátě schopnosti zaostření. Rehabilitační cvičení zraku je velmi vhodné a můžete ho aplikovat v každém věku.

Stres

Je prokázáno, že duševní přepětí a stres způsobují horší vyživování všech tkání oka a tím pádem i horší vidění. Pokud se zornice nedokáže stáhnout, oko hledí do dálky. Stresem dojde k tomu, že cévní systém zásobuje přednostně ty svaly v těle, které zajišťují pohyb vedoucí k úniku.  Naopak, pokud je tělo v klidu, je schopno vnímat všemi smysly a vidění je jasné.

Držení těla

Zrak potvrzuje rovnováhu těla a oči vždy hledají podpůrné znaky pro určení vodorovné polohy. Pokud tělo v rovnováze není, okohybné svaly reagují natažení na tu stranu, kam se tělo nakloněno. Okohybné svaly a jejich nerovnováha způsobuje zakřivení oční bulvy a rohovky k jedné straně, což vede k astigmatismu.

Stále stejné oční pohyby

Pro oči je přirozené, že zaostřují na blízko, na dálku, do krajních poloh – tím si oči zvykají na různé vzdálenosti, světelnou intenzitu atd. Pokud pracujete např. delší dobu s počítačem, díváte se do knihy, či na televizi, hrajete videohry či sledujete mobilní telefon, a máte pohled upřený stále jen na blízkou vzdálenost, dochází ke zkreslení obrazu a zmenšení zorného pole. Díky stále stejné zátěži očních svalů dochází k jejich oslabení a oko tak trpí.

Špatné oční návyky

Pro dobrou oční hygienu se doporučuje vyvarovat se následujících zlozvyků:

  • Nedostatek přestávek v případě, že se oči příliš dlouho soustředí na práci zblízka
  • Zapomínání na časté mrkání, kterým se oko zvlhčuje
  • Špatné osvětlení při práci (ozáření monitoru sluncem, odlesky lamp na monitoru)
  • Špatné osvětlení při čtení tisku (slabé světlo během stmívání či příliš ostré světlo při čtení v plném slunci)
  • Špatná velikost písma a monitoru
  • Čtení za jízdy v autě či autobuse
  • Špatná vzdálenost čteného od očí (kniha má být vzdálena 40 cm, monitor cca 50-100 cm)
  • Čtení vleže na břiše (při čtení má být stránka s textem zhruba rovnoběžně s obličejem).
Sdílejte: